Kişiler

Kategoriler:

Mehmet AKKAYA

Defterdar Yardımcısı

1975 Yılında Malatya Arapgir ilçesinde doğdu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

12/10/1998 yılında Elazığ Defterdarlığı Ağın Malmüdürlüğünde Milli Emlak Memuru olarak göreve başladı. 2007 yılında Erzincan Kemaliye İlçesine Saymanlık Müdür Yardımcısı Olarak atandı. Daha Sonra Niğde Çiftlik Malmüdürü V., Beypazarı Malmüdürü, Kars Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 03/06/2016 tarihinde defterdar yardımcısı olarak Bingöl Defterdarlığına atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mesut AKBULUT

Defterdar

1974 yılında Elazığ’ın Palu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Palu ilçesinde tamamladı. Memuriyete 14/01/1994 yılında başladı. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden mezun oldu. Sırasıyla; Ordu Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı, Gümüşhane Kürtün İlçesi Malmüdürlüğü, Ordu İli Korgan İlçesi Malmüdürlüğü, Ordu 1. Nolu D.S.S. Müdürlüğü, Ordu İli Kabadüz ilçesi Malmüdürlüğü, Elazığ İli 2. Nolu D.S.S. Müdürlüğü, Elazığ İli Muhasebe Müdürlüğü, Elazığ Defterdarlığı Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

10/02/2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2016/924 sayılı kararname ile Bingöl Defterdarı olarak atanmış olup, halen bu görevi ifa etmektedir. Evli ve Mustafa Ömer ile Ahmet Efe isminde iki çocuk babasıdır.