29. Vergi Haftası Etkinlikleri

Defterdarımız Sayın Mesut AKBULUT Personel Müdürümüz Sayın Hasan Ersan SAĞLAM ve Gelir Müdür V. Sayın Yunus YILDIZ ile birlikte Adaklı  Malmüdürlüğünü 29. Vergi Haftası kapsamında ziyaretetti.