Defterdarlığımız İlçe Malmüdürlüklerinde ve Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışan Yoklama ve Denetim ekibinde görevli personele eğitim verildi

Defterdarlığımız İlçe Malmüdürlüklerinde ve Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışan Yoklama ve Denetim ekibinde görevli personelemize Toplu Yoklama ve Denetim konusunda  eğitim verildi . Toplantıya Defterdarımız Sayın Mesut AKBULUT , Vergi Dairesi Müdürü Nejdet İNCE ve Gelir Müdür V  Yunus YILDIZ katıldı   .