Defterdarlık Birim Amirleri ve İlçe Malmüdürleri Deftardarımız sayın Mesut AKBULUT Başkanlığında toplandı.

Deftardarımız sayın Mesut AKBULUT Başkanlığında İlçe Malmüdürleri ile Gelir birimlerine yönelik iş ve işlemlerin değerlendirilmesi, tahsilatın hızlandırılması amacı ile 2018 yılında gerçekleştirilebilecek hedeflere ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.