DEFTERDAR cümle malımın nâzırı olub, umûr-ı alem ona müfevvazdır. Ânın izni olmadan bir akçe ne dâhil ve ne hâric-i hazine ola. Kanunname-i Ali Osman (Fatih Kanunnamesi)

Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

Site içi arama

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Genel Müdürlüğü Milli Emlak Genel Müdürlüğü Muhasebat Genel Müdürlüğü BAHUM Genel Müdürlüğü BUMKO Genel Müdürlüğü MAYEM Devlet Teşkilat Veritabanı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü BİMER Bilgi Edinme BİMER Tanıtım Meteryali Resmi Gazete E-Devlet E-Mevzuat E-Arşiv